Copyright

Algemeen

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij Meeuwis de Vries en/of derden. Deze gegevens worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meeuwis de Vries Tuinen, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Gebruik van foto’s voor redactionele artikelen

Meeuwis de Vries de Vries Tuinen verleent uitdrukkelijk toestemming voor het gebruik van al haar op deze website gebruikte foto’s, mits onder of in de foto’s de bron ” Foto Meeuwis de Vries Tuinen” wordt gebruikt en het in de foto opgenomen beeldmerk van Meeuwis de Vries Tuinen zichtbaar blijft. Voor pers geldt dat deze altijd van harte welkom zijn om contact met ons op te nemen, wanneer meer informatie gewenst wordt of wanneer de foto’s in een ander beeldformaat of resolutie worden gewenst.